info@sunroseco.com +98 21 44622483 +98 21 46046719

logo

درباره سان رز

اساسا تمرکز ما بر کشاورزی است و انجام این مهم با استفاده از سموم و کودهای مخصوص خودمان که شامل : محرک های رشد، می باشد و برای هر نوع محصول و زمینی ایجاد شده است انجام میگیرد. مهمترین هدف ما کمک به کشاورزان در جهت رشد و پیشرفت و بهبود کیفیت و بازده محصولاتشان است.
کارمندان کارامد ما اینجا هسنتد تا سفارشات شما را آماده کرده و ارسال سریع کالاهای شما را سازماندهی نمایند.
سان رز در تمام مراحل با مشتریان خود ارتباط مداوم دارد و با پیشرفت مداوم بازار همیشه آماده بوده تا بهترین راهکارها را برای ارائه کالاهای برجسته خود ارائه نماید.
ما مسئولیت های خود در قبال محیط زیست و ذینفعان مختلف خود را می دانیم، بنابراین تلاش و حرکت ما برای ایجاد یک تجارت پایدار است. به عنوان یک شرکت خصوصی، ما می خواهیم که در حین محافظت از محیط زیست به منافع سودآور خود نیز برسیم.

اخبار و پیشنهادات ویژه